Zkušebna

I přes složitou ekonomickou situaci této doby se daří  realizovat množství projektů v oblasti vývoje nových materiálů a kabelů. Vývoj se v současnosti zabývá dvěma směry: prvním je oblast požární ochrany, kde se vyvíjejí nové oheň retardující (FRNC) materiály, a další je pak společný pro většinu kabeloven v ČR - výzkum nových PVC materiálů instalačních kabelů. Naše typová laboratoř je u toho a úzce spolupracuje s oddělením technologie.

 

Jako nejdůležitější je nutné zdůraznit úspěchy v oblasti silikonových ohniodolných kabelů pro český trh PRAFlaDur, PRAFlaGuard, PRAFlaSafe, kdy se nám podařilo úspěšně dokončit zkoušky integrovaných kabelových systémů v podmínkách požáru a zároveň získat konkurenční výhodu splněním přísných požadavků vyhlášky 23, jejíž přísné požadavky jsme splnili jako první v ČR.

Korunovací těchto úspěchů bylo získání trojských certifikátů EZÚ, Praha a slovenských EVPÚ, Nová Dubnica a osvědčení stavebních výrobků TSÚS Bratislava.

 

Specializovaný tým PRAKAB posílený svěžími nápady marketingu organizuje společně s výrobci a tvůrci legislativy osvětové přednášky -  semináře, zaměřené především na projektanty a širokou technickou veřejnost. Vysoce odborným a technicky zdatným výkladem problematiky požárně odolných kabelů a systémů se PRAKAB vryl jednoznačně a nesmazatelně do historie v oblasti požární bezpečnosti a vývoje nových technologií.      

 

Na mezinárodním poli, resp. ve středoevropském prostoru jsou trendy velice podobné. Abychom uspěli v těžké konkurenci okolních, především západoevropských trhů, je nutno prosazovat a nabízet naše výrobky s potřebnou dokumentací a potvrzeními shody. Zde se nám podařilo certifikovat nové konstrukce ohniodolných kabelů (N)HXH; (N)HXCH FE180/E30 a E90 se silikonovou izolací v německém institutu VDE a společně s řadou zkoušek E30, E90 v MPA Erwitte usilujeme o získání technického osvědčení kabelů (ABP) pro Německo. Tyto dokumenty nám otevřou cestu především na nekompromisní německý a rakouský trh.

Zkušebna
Zkušebna