Kabel s nízkým požárním rizikem?

Zkušební zařízení na měření korozivity vzniklých plynů dle ČSN EN 50267
Zkušební zařízení na měření korozivity vzniklých plynů dle ČSN EN 50267

Co znamená kabel s nízkým požárním rizikem?

Tento kabel je speciálně vyvinut do prostředí, ve kterém je s ohledem na vyšší koncentraci osob nebo s ohledem na vyšší požární riziko způsobené šířením plamene po povrchu kabelů, také s ohledem na možné poškození nákladných technologií v případě požáru nutné snížit přispění kabelu k celkovému požárnímu zatížení.

Proč nelze použít např. instalační kabel CYKY?

Klasické kabely s pláštěm z PVC (např. CYKY) jsou v případě požáru úplně nevyhovující, neboť PVC je vysoce toxický a korozivní materiál. Pro tento typ kabelů není vhodný ani polyetylen, který je sice bezhalogenový, nicméně není samozhášivý, tzn. rychle šíří plamen po svém povrchu (např. 1-AXKE, N2X2Y, apod.) Pro konstrukci kabelů s nízkým požárním rizikem se používají zejména retardované polymery, silikon a skloslídová páska.

Jaký je rozdíl mezi bezhalogenovými kabely s označením „R“ a „P“ („V-180“)?

Kabelový systém
Kabelový systém

Kabely, které snižují riziko šíření plamene po povrchu, jsou označeny písmenem „R“ (např. 1-CXKH-R, SHKFH-R). Jedná se o bezhalogenové kabely určené pro rozvod elektrické energie a přenos informací a dat v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, na letištích, atp. Kabely jsou oheň retardující. Není na ně kladen požadavek zachování funkčnosti v případě požáru.

 

Kabely, od nichž se vyžaduje trvalá dodávka elektrické energie nebo zajištění trvalého přenosu informací a dat se označují „P“ (Px-R a PHx-R). Písmeno „P“ značí funkčnost kabelového systému v případě požáru. Index X nahrazuje dobu v minutách, po kterou je kabelový systém funkční. Nejčastěji bývají uvedené hodnoty P30, P60 a P90. Hodnota P120 nelze u kabelů s měděným jádrem použít, neboť zatěžovací teplotní křivka se dostává nad teplotu tání mědi, která je 1084°C.

Další označení, které se u těchto kabelů uvádí, je PHx-R. Značené jsou tak kabely, jejichž zatěžovací teplotní křivka je konstantních 842°C. Ve většině případů se uvádí místo indexu X 120 minut (PH120-R), může však být i 90 min atd.

Adekvátní značení je též Ex (E30, E60, E90) – jedná se o německé značení dle VDE.

Zkouška funkční schopnosti izolace kabelu dle ČSN EN 60331
Zkouška funkční schopnosti izolace kabelu dle ČSN EN 60331

V minulosti se funkčnost kabelů označovala písmenem „V“ doplněným převážně o hodnotu „-180“ (1-CSKH-V180, SSKFH-V180). Takto označené kabely splňují pouze funkčnost izolace (navíc pouze v laboratorních podmínkách), nikoliv funkčnost celého kabelového systém. Kabely je možné použít pouze pro instalaci pod omítkou.

Proč a kdy je nutné použít kabel podle vyhlášky 23/2008 Sb.?

V případě, že navrhujete či konstruujete veřejné stavby s prostory vyjmenovanými v příloze č. 2 vyhlášky 23/2008 Sb. (např. zdravotnická zařízení – jesle, lůžková oddělení nemocnic, JIP, ARO, operační sály; stavby se shromažďovacími prostory – školy, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní centra, atd.; únikové cesty staveb pro bydlení, stavby pro ubytování pro více než 20 osob, atd.) Tyto stavby musí mít elektrická zařízení navržená tak, aby pro ně byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie.

V těchto prostorech musí mít kabely snížené požární riziko, musí být použit kabel s označením minimálně „R“. Pro některá zařízení jsou přímo vyžadovány kabely s funkčností celého kabelového systému (kabely s označením „P“). Detailní rozdělení je uvedeno v již zmíněné příloze č. 2. Vyhláška navíc předepisuje snížené množství uvolněného tepla (B2), nízkou hustotu uvolněného dýmu (s1), a zamezuje použití takových kabelů, od kterých v případě požáru odkapávají hořící částice (d0). Tyto vlastnosti se na kabelu uvádějí pod označením B2cas1d0:

Návod na orientaci ve značení kabelu např.: 1-CSKH-V180 P30-R, PH120-R B2cas1d0
Návod na orientaci ve značení kabelu např.: 1-CSKH-V180 P30-R, PH120-R B2cas1d0

1

Jmenovité napětí 0,6/1 kV

C

Měděný vodič

S

Izolační materiál silikonový kaučuk

K

Kabel nestíněný

H

Plášť z nezesítěného FRNC polymeru

V180

Ohniodolný s funkční schopností izolace po dobu 180 minut

P30-R

Kabelový systém funkční po dobu 30-ti minut při normové teplotní křivce

PH120-R

Kabelový systém funkční po dobu 120-ti minut při konstantní teplotě 842°C

B2cas1d0

Kabel vyhovující vyhlášce 23/2008 Sb.

Přehled značení silových kabelů:

PRAFlaSafe® X (1-CXKH-R B2cas1d0) – silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, je bez funkční schopnosti kabelového systému. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice.

Katalogový list PRAFlaSafe® X
Katalogový list PRAFlaSafe® X
Katalogový list PRAFlaSafe® XD
Katalogový list PRAFlaSafe® XD
Katalogový list PRAFlaSafe® XD1
Katalogový list PRAFlaSafe® XD1

PRAFlaDur® (1-CSKH-V180 P30-R, PH120-R B2cas1d0) - silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému dle ZP 27/2008. Kabel má stejné vlastnosti jako provedení „R“ výše uvedené. Navíc má zaručenou funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru, avšak pouze při použití předepsaných nosných prvků.

Katalogový list PRAFlaDur®
Katalogový list PRAFlaDur®
Katalogový list PRAFlaDur® D
Katalogový list PRAFlaDur® D
Katalogový list PRAFlaDur® D1
Katalogový list PRAFlaDur® D1
Katalogový list PRAFlaDur® F
Katalogový list PRAFlaDur® F
Katalogový list PRAFlaDur® X
Katalogový list PRAFlaDur® X
Katalogový list PRAFlaDur® XD
Katalogový list PRAFlaDur® XD
Katalogový list PRAFlaDur® XD1
Katalogový list PRAFlaDur® XD1
Katalogový list PRAFlaDur® E30
Katalogový list PRAFlaDur® E30
Katalogový list PRAFlaDur® C E30
Katalogový list PRAFlaDur® C E30
Katalogový list PRAFlaDur® E90
Katalogový list PRAFlaDur® E90
Katalogový list PRAFlaDur® C E90
Katalogový list PRAFlaDur® C E90

Přehled značení sdělovacích kabelů:

PRAFlaCom® F (SHKFH-R B2cas1d0) – sdělovací kabel určený pro přenos analogových a digitálních dat, do míst se zvýšeným nebezpečím požáru a velkou koncentrací osob. Kabel bez zachování funkčnosti kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice.

Katalogový list PRAFlaCom® F
Katalogový list PRAFlaCom® F

PRAFlaGuard® F (SSKFH-V180, P90-R, P75090-R B2cas1d0) – sdělovací kabel nízkofrekvenční s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému v případě požáru při použití předepsaných nosných prvků.

Katalogový list PRAFlaGuard® F
Katalogový list PRAFlaGuard® F

Je cena těchto kabelů srovnatelná s cenou za „klasické nehořláky“?

Cena kabelů splňujících vyhlášku 23/2008 Sb. je těžko měřitelná. Konstrukce těchto kabelů je zcela odlišná, odlišné jsou i aplikované materiály izolace a pláště. Používá se konvenční skloslídová páska přímo na jádře kabelu. Moderní technologie v tomto smyslu používá silikonový kaučuk jako izolaci jader. V obou případech dojde při havárii – požáru k vytvoření sekundární izolace jádra kabelu zajišťující funkčnost.

Kabely navíc procházejí náročnými zkouškami. Jednou ze zkoušek je reakce na oheň dle normy EN 50399, která určuje kategorii B2cas1d0. Další velmi finančně nákladnou zkouškou je funkční schopnost kabelového systému dle zkušebního předpisu 27/2008. Proto je třeba při projektování těchto systémů mít na zřeteli, že každý nestandardní systém musí podstoupit samostatnou speciální zkoušku.

Bližší informace naleznete na internetové adrese www.prakab.cz nebo přímo od pracovníků společnosti PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s.

 

Ukázka ze zkoušky kabelového nosného systému dle ZP 27/2008:

Před zkouškou nosného systému dle ZP 27/2008
Před zkouškou nosného systému dle ZP 27/2008
Před zkouškou nosného systému dle ZP 27/2008
Před zkouškou nosného systému dle ZP 27/2008
Po zkoušce nosného systému dle ZP 27/2008
Po zkoušce nosného systému dle ZP 27/2008
Po zkoušce nosného systému dle ZP 27/2008
Po zkoušce nosného systému dle ZP 27/2008